Úvod

Nech je každé ráno lepšie ako večer a každý zajtrajšok bohatší
ako včerajšok. Život bol stvorený pre šťastie a nie pre trápenie,
pre potešenie a nie pre zármutok.
Radosť nám dáva krídla! V čase radosti máme čerstvejšie sily, prenikavejšie myslenie a bystrejšie chápanie. Sme schopní lepšie
sa vyrovnávať so svetom a nájsť svoje uplatnenie.