Kto sme

Mgr. Ľubica Kordošová je psychoterapeutka a špeciálna pedagogička so šestnásťročnou praxou. Venuje sa práci s dospelými aj deťmi. Ukončila Pedagogickú fakultu UK v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika. Pracovala v psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku,
v Montessori súkromnej MŠ ako špeciálny pedagóg. Od roku 2003 pracuje v súkromnej praxi. Od roku 1990 je členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a od roku 2000 členkou Slovenskej spoločnosti pre Koncentratívnu pohybovú terapiu (KPT) a členkou Slovenskej komory iných zdravotných pracovníkov (SKIZP). Je výcvikovou terapeutkou v KPT a akreditovanou terapeutkou terapie Cesta.

Absolvované vzdelanie: 2001–2002 Kurz pedagogiky M. Montessori, 2000–2005 Výcvik v Koncentratívnej pohybovej terapii (W. Uhlir, A,
H. Ilchman, D), 2004–2005 Celostný prístup k LMD, k poruchám učenia, pozornosti a hyperaktivite (S. Emmerlingová, CZ), 2004 Masáže detí
a kojencov (Neera T. Paine, USA), 2006 Lezenie ako základ grafomotoriky (V. Kleplová, CZ), 2010 Krátkodobá terapia orientovaná na riešenie (H. Dellucci, F), 2012–2013 výcvik v psychotraumatológii EMDR, 2013–2014 výcvik v Terapii Cesta.


Koncentratívna pohybová terapia