Parová a manželská terapia

Pomoc pre páry, ktoré sa ocitli v kríze. Dochádza k rozpoznávaniu nefunkčných vzorcov správania vo vzájomnej komunikácii, k odhaleniu zdrojov konfliktu. Pomocou práce na sebe samom dochádza v terapii k postupnému chápaniu problému. V ideálnom prípade tiež k vzájomnému zmiereniu a progresu vzťahu.

Svet ľudí pozostáva
z dvoch polovíc, mužskej a ženskej. Jedna dopĺňa tú druhú. Ak je jedna z nich málo rozvinutá, musí mať tá druhá zákonite tiež nedostatky. Tak sa dokonalosť nedá docieliť.