Pre dospelých

Individuálna psychoterapia a poradenstvo

Dáva klientovi priestor zamerať sa v spolupráci so psychoterapeutom
na svoj konflikt, na lepšie porozumenie svojej situácie. Napomáha zbaviť sa pocitu stagnácie v živote, byť si viac vedomý svojich zdrojov
a možností a nájsť si tak pre seba lepšie miesto v živote. Podporuje celkový rozvoj osobnosti.

Pomoc pri úzkostiach, depresii, ťažkostiach s jedením, psychosomatických ťažkostiach ako sú nespavosť, bolesti hlavy, búšenie srdca, ťažkosti s trávením, či jedením..., práca s traumatizovaným klientom.

Pomoc pri dlhodobej frustrácii z nevyhovujúcej a ťažko riešiteľnej situácie, v ktorej môže vznikať pocit zacyklenia, nemožnosti nájsť východisko a prijateľné riešenie pre seba, či svojich blízkych. Možnosť získania lepšieho vhľadu do svojej situácie a do vzťahov, či už v súkromí alebo na pracovisku. Získanie komunikačných kompetencií a zručností, posilnenie schopnosti obhájiť seba a svoj názor, zdravé asertívne vystupovanie.

...najvyššia česť človeka a jeho pravé šťastie spočíva v sebaúcte...